Tuesday, 23 December 2014


Pihak PKMA telah menyediakan satu PC bagi pengguna untuk mengakses "soft copy " Projek Tahun Akhir & Thesis pelajar Unimas yang telah dihantar untuk dimasukkan kedalam Koleksi PKMA. PC tersebut disediakan berdekatan dengan Kaunter Utama Pusat.

No comments:

Post a Comment